Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ~ www.pkm.gov.gr.

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ~ opekepe.gr/maae.asp

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ~ www.minagric.gr