Ανακοινώσεις

17 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Σύμφωνα με τον νέο Νόμο που διέπει την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών από τις 13 Νοεμβρίου 2017 Ν.4497/2017 άρθρο 32 παρ. 4: Όλοι […]
9 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις των παραγωγικών αδειών, όπου πλέον δεν εμπλέκεται καμία άλλη Δημόσια Υπηρεσία, λόγω του ότι η ανανέωση γίνεται με: […]
2 Φεβρουαρίου 2018

«Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,             Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 555595/6677/11-01-2018  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής […]
31 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:   Για την πλήρη ενημέρωση σας για τη συμπλήρωση της Κατάστασης Διακινούμενων Ποσοτήτων σας διευκρινίζουμε τα εξής: Η Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων αναφέρεται στη […]