«Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
31 Ιανουαρίου 2018
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9 Φεβρουαρίου 2018

«Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,          

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 555595/6677/11-01-2018  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017, που έχει δημοσιευθεί  στο ΦΕΚ 40/Υ.Ο.Δ.Δ./30-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΧΚ7ΛΛ-6ΒΥ) εκπρόσωποι του Σωματείου μας είναι  ο Πρόεδρος ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας  ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αναπληρωτές τον ταμία του Σωματείου Καρυπίδη Ανέστη και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κεχαγιά Χαρίτων.

Οι εκπρόσωποι θα  ξεκινήσουν άμεσα όλες τις διαδικασίες για τη λύση θεμάτων που μας αφορούν, π.χ. μεταβιβάσεις αδειών, προσθήκη Λαϊκών Αγορών κλπ.

 

 

                                      Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ