ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ:

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο που διέπει την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών από τις 13 Νοεμβρίου 2017 Ν.4497/2017 άρθρο 32 παρ. 4:

Όλοι οι Παραγωγοί παλαιοί και νέοι δικαιούνται να διεκδικήσουν, από τον φορέα λειτουργίας, χορήγηση Λαϊκών Αγορών για τις ημέρες που δεν έχουν Λ.Α. στην άδεια τους, σε ποσοστό 20% πλέον της πληρότητας της Λαϊκής Αγοράς.

Με διάταξη η οποία προστέθηκε στον Νόμο, μετά από παρέμβαση και διαπραγμάτευση του Σωματείου και της Ομοσπονδίας, προκειμένου να δοθεί γρήγορα λύση στη χορήγηση Λαϊκών Αγορών στους Παραγωγούς που ταλαιπωρούνται εδώ και πλέον τρία χρόνια.

Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους Παραγωγούς, παλαιούς και νέους, να κάνουν εκ νέου αιτήσεις σύμφωνα με το νέο έντυπο με το γνήσιο της υπογραφής ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ από τον φορέα λειτουργίας τη χορήγηση λαϊκών αγορών που θα αναγράφονται στην αίτηση.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η Διοίκηση του Σωματείου είναι αποφασισμένη, με τη δική σας στήριξη και βοήθεια φυσικά, να διεκδικήσει και να πετύχει υπέρ του Παραγωγού με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ότι έχει στερηθεί μέχρι σήμερα και δικαιούται.

Έντυπα αιτήσεων αλλά και κάθε πληροφορία μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Σωματείου μας, την Υπάλληλο Γεωργία Λαζαρίδου αλλά και από τους εισπράκτορες.

 

                                                                                  Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                         ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ