ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

«Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»
2 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
17 Μαΐου 2018

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις των παραγωγικών αδειών, όπου πλέον δεν εμπλέκεται καμία άλλη Δημόσια Υπηρεσία, λόγω του ότι η ανανέωση γίνεται με:

1.     ΟΣΔΕ (αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ)
2.     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (η οποία θα έχει ισχύ τρία (3) χρόνια)
3.     ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θεωρημένη για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
4.     ΑΔΕΙΑ
 

Για αυτόν τον λόγο:

Η ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Επειδή θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι σας εφιστούμε την προσοχή ώστε να ανανεώνεται έγκαιρα την άδεια σας προς αποφυγή κυρώσεων.

Για  διευκρίνιση πολλών ερωτημάτων συναδέλφων παραγωγών, για την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, εφόσον έχει λήξει η άδεια ανανεώνουμε με τα προϊόντα του προηγούμενου ΟΣΔΕ δηλ. του έτους 2017. Εφόσον όμως διαφοροποιηθεί το 2018 η δήλωση ΟΣΔΕ ο Παραγωγός υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία με νέα ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μόνο με τα νέα είδη χειμερινά – καλοκαιρινά (που δεν αναφέρονται την προηγούμενη χρονιά), τις ποσότητες αυτών καθώς και το χρονικό διάστημα διάθεσης τους σε ετήσια βάση.

Επίσης όσοι παραγωγοί δεν έχουν εφεξής καθόλου παραγωγή και σταματάνε εξ ολοκλήρου να πηγαίνουν Λαϊκές Αγορές (π.χ. για ένα μήνα, δύο μήνες κλπ) θα πρέπει να καταθέτουν απαραιτήτως, πριν σταματήσουν, αίτηση απουσίας από τις Λαϊκές Αγορές που συμμετέχουν ώστε να έχουν απαλλαγή από το Ημερήσιο Δικαίωμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό.       

                                            Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ