Σωματείο Λαϊκών Αγορών Η ΠΡΟΟΔΟΣ - Λαϊκές Αγορές Θεσσαλονίκης

Loading feeds...

Ανακοινώσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρόστιμα του Ν.4264/2014


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ: 2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://www.laikes-proodos.gr

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης η Ομοσπονδία και το Σωματείο Παραγωγών κατάφερε να μειωθούν τα πρόστιμα του Ν.4264/2014 κατά το ήμισυ, εκτός αυτό της έλλειψης άδειας.

Αναλυτικότερα:

Α/Α

ΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ.

(Όταν συντάσσεται η Έκθεση βεβαίωσης Παράβασης για έλλειψη αδείας και ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι κατέχει άδεια αλλά δεν την έχει μαζί του εκείνη τη στιγμή, τότε ο ελεγχόμενος στο πεδίο απόψεων ελεγχόμενου, θα πρέπει να αναγράφει ότι κατέχει άδεια και θα την προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών.

5.000 ΕΥΡΩ

2.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. (Αδήλωτα προϊόντα)

1.000 ΕΥΡΩ

3.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ.

500 ΕΥΡΩ

4.

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ.

500 ΕΥΡΩ

5.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

500 ΕΥΡΩ

6.

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ.

500 ΕΥΡΩ

7.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΥΓΟΥ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ.

1.000 ΕΥΡΩ

8.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.(Τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

1.000 ΕΥΡΩ

9.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.(Τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος)

500 ΕΥΡΩ

10.

ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

2.000 ΕΥΡΩ

11.

ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ. (Με τον αριθμό της άδειας, το όνομα κατόχου της άδειας και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία

700 ΕΥΡΩ

12.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ:

Δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Συνοδεύονται από παραστατικά παραποιημένα.

Συνοδεύονται από παραστατικά με ανακριβή στοιχεία.5.000 ΕΥΡΩ

1.000 ΕΥΡΩ

1.000 ΕΥΡΩ

13.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ.

(Ελλειποβάρεια)

5.000 ΕΥΡΩ

14.

ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ή ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

1.000 ΚΑΙ

500 ΕΥΡΩ

15.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ή ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4264/2014

500 ΕΥΡΩ

16.

ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

500 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4264/14 περί «Άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιαδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για την διεξαγωγή του ελέγχου όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτουμένων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσης τους.

2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπόριο ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 (πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό πωλητή) και 16 (πρόσληψη επαγγελματία πωλητή) του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών.

6.Σε περίπτωση που η βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου περιέχει αναληθή και ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το υπ΄ αριθμ. Α2-795-1/9/2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μας εστάλη μας διευκρινίζει ότι ο Παραγωγός επιλέγει τις ημέρες προσέλευσης και διατηρεί τις Λαϊκές Αγορές από Δευτέρα ως Σάββατο, που αναγράφονται στην άδεια του.

Οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία.


ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Έκδοση ΝΟΜΟΥ 4281/08-08-2014 όπου επαναφέρει τη λειτουργία των Τριμελών Επιτροπών.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ: 2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://www.laikes-proodos.gr


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Με συντονισμένες ενέργειες Ομοσπονδίας – Σωματείου σε επαφές που είχαμε με τον νέο Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.Γεράσιμο Γιακουμάτο, καταφέραμε να εκδοθεί ο ΝΟΜΟΣ 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ Α΄ 160 άρθρο 233 παρ.1) για να επαναλειτουργήσουν οι Τριμελείς Επιτροπές. Δηλαδή να ισχύουν όπως ίσχυαν και πριν και μέχρι 31-10-2014.

Σας ενημερώνουμε τα εξής:

•Λόγω του ότι πολλοί Δήμοι είναι ανημέρωτοι σας συνιστάμε για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε να απευθύνεστε στο Σωματείο.
•Συνεχίζουμε τους αγώνες και τις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης έτσι ώστε να μειώσουμε τα υπέρογκα πρόστιμα τα οποία ψηφίστηκαν τον Μάιο (Ν.4264/2014).
•Διαπραγματευόμαστε το νέο Προεδρικό Διάταγμα, όσον αφορά τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

Για τις νεώτερες εξελίξεις θα ενημερωθείτε με καινούργια ανακοίνωση.ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 13%


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ:  2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.     http://www.laikes-proodos.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  1η


Συναδέλφισσες _ Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε τα εξής:
Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν ξεκινήσει. Ακόμη όμως δεν έχουν αποσταλεί οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών στις Δ.Ο.Υ. της χώρας, έτσι ώστε η φορολόγηση των αγροτών πωλητών Λαϊκών Αγορών να είναι στο 13%.


Σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Οικονομικών (τμήμα εισοδήματος) θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες και θα σταλεί στις Δ.Ο.Υ. η εγκύκλιος για την ΕΝΙΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΩΣ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 13%.


Έτσι λοιπόν, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 26%.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  2η


Συναδέλφισσες _ Συνάδελφοι,


Νόμος του κράτους είναι πλέον από τις 15/5/2014 το νέο Νομοσχέδιο Λαϊκών Αγορών. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4264 ΤΕΥΧΟΣ Α΄  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 118).
Λόγω των πολλών μεγάλων αλλαγών θα σας ενημερώσουμε την προσεχή εβδομάδα, εκτενέστερα,  για το νέο ισχύον καθεστώς.

                                                        ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ
E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με τις κινητοποιήσεις καθώς και τη λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ:  2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.     http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   1η


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι ,

Μετά από σχεδόν δέκα (10) μέρες απεργιακών κινητοποιήσεων, πρωτόγνωρες για τον κλάδο μας με καθολική συμμετοχή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
Ο αγώνας που ξεκινήσαμε δεν τελείωσε. ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ.


Ως υπεύθυνοι Συνδικαλιστικοί φορείς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν θα εμπλακούμε ούτε θα υποκύψουμε σε πολιτικά παιχνίδια. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με τις Λαϊκές Αγορές, με τις οικογένειες μας, με τα παιδιά μας.
Το μέλλον ανήκει σε μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.


ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  λοιπόν, Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΛΑΘ και η οπισθοδρόμηση είκοσι (20)και πλέον χρόνια.


ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ  ΕΝΤΕΧΝΩΣ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ (μετά από τρεις (3) μήνες με Υπουργική Απόφαση θα πραγματοποιηθεί η διακριτότητα μεταξύ εμπόρων και παραγωγών)


ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι ,

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!


ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΕΧΘΗ ΜΕΤΡΑ!


ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ!

Με αγώνες που θα πραγματοποιήσουμε, αλλά πάνω από όλα με τη δική σας συμπαράσταση, θα τ΄ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ.
ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι ,

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ .
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   2ηΣυναδέλφισσες-Συνάδελφοι ,
Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει η νέα Λαϊκή Αγορά «ΠΕΥΚΑ», ημέρα Τρίτη. Όσοι Παραγωγοί ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν αίτηση στα γραφεία του Σωματείου μας, ή τηλεφωνικώς, ή στην υπάλληλο του Σωματείου Λαζαρίδου Γεωργία, μέχρι την Τρίτη 20 ΜΑΪΟΥ 2014.                ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                        ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

     ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                    ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Δωρεάν διάθεση προϊόντων στους καταναλωτές από παραγωγούς και επαγγελματίες στην Καμάρα την Τετάρτη 30/04/2014 - 10:00π.μ.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ:  2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.     http://www.laikes-proodos.gr


ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/4/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00πμ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Πρόσκληση για Συμμετοχή του Προέδρου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗ κ. Β. Μακρίδη και του Προέδρου του σωματείου "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 25/04/14


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157 ΤΗΛ: 2310 303 585 ΦΑΞ: 2310 303 875

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.    http://www.laikes-agores.gr


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 ΤΗΛ: 2310 951 154 ΦΑΞ:  2310 944 298

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.     http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Κατόπιν κατάθεσης του νέου Νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης , το οποίο καταργεί όλους τους Νόμους-Προεδρικά Διατάγματα και κατατίθεται νέος νόμος ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες είναι η καταστροφή των Λαϊκών Αγορών.


Σας γνωστοποιούμε κάποιες από αυτές:


•    ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
•    ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΓΟΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ -  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
•    ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
•    ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ – ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ- ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ(3)ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-
•    ΟΙ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Αυτές είναι κάποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνει το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως αντιλαμβάνεστε τίθεται θέμα επιβίωσης μας στις Λαϊκές Αγορές.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Β.ΜΑΚΡΙΔΗΣ και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» κ.Δ.ΤΟΠΟΥΖΗΣ καλεστήκαμε στη Βουλή,  στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ως ομιλητές – την Παρασκευή 25/4/2014 – από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.Α.Σκορδά και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ.Γ.Βλάχο όπου θα εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας στο νέο Νομοσχέδιο.   
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ είναι ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ που θα εκπροσωπήσουν τις απόψεις των Παραγωγών από  όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη ΒΟΥΛΗ.


•    ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
•    ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ


ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ Σ΄ ΕΠΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ , ΑΡΧΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/4/2014.


ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΥΣΣΩΜΟΙ  ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


Για τις νεώτερες εξελίξεις θα ενημερωθείτε με καινούργια ανακοίνωση το Σάββατο 26/4/2014.         ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣE-mail Εκτύπωση PDF

Διεξαγωγή της Γ' Γενικής Συνέλευσης στις 09.03.2014 - 11:00πμ στα γραφεία του σωματείου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ΄΄Η ΠΡΟΟΔΟΣ΄΄
ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298
E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι Παραγωγοί:


Καλούνται όλα τα μέλη την Κυριακή 09-03-2014 και ώρα 11.00πμ στα γραφεία μας – ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 Κ.ΤΟΥΜΠΑ ΤΗΛ:2310951154 – στην Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ του Σωματείου μας με μοναδικό θέμα συζήτησης:


•    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
•    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ


         Για το Δ.Σ.


     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Μείωση κατά 10% του Ημερήσιου Δικαιώματος, με αναδρομική ισχύ απο τον Ιανουάριο του 2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ΄΄Η ΠΡΟΟΔΟΣ΄΄
ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298
E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και την έγκριση και υπογραφής της από τον Περιφερειάρχη κ.Α.Τζιτζικώστα, το ύψος του Ημερήσιου Δικαιώματος μειώνεται κατά 10% και θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014.

Θα γίνει καταγραφή όλων των μελών για τις προσελεύσεις τους κατά τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο και η διαφορά που προκύπτει θα αφαιρεθεί εντός Μαρτίου.

Από 1 Μαρτίου οι εισπράκτορες θα λαμβάνουν μειωμένο Ημερήσιο Δικαίωμα και οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:


ΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 6 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 5,7 ΕΥΡΩ

ΤΑ 3 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 7 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 6,6 ΕΥΡΩ

ΤΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 8 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 7,5 ΕΥΡΩ


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με την απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 26/02/2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157        ΤΗΛ:2310303585 FAX:2310303875

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.         http://www.laikes-agores.grΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ

ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ,
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΕΙ.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-02-2014 ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΕΝΑΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΚΤΑ.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ,
ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.
ΣΕ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!!!
ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ,


ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΡΙΟ ΕΣΕΙΣ!!!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!


    ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με την κινητοποίηση την Τετάρτη 26/02/2014 - 09:00π.μ. στην Καμάρα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157        ΤΗΛ:2310303585 FAX:2310303875

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.         http://www.laikes-agores.grΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ

ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,


Το μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει από το νέο φορολογικό καθεστώς του κλάδου των Παραγωγών δεν έχει ΧΡΩΜΑΤΑ-ΚΟΜΜΑΤΑ. Δεν έχει ομπρέλα κανένα ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

Έχει μόνο τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Έχει την ΦΟΡΟΕΞΟΝΤΩΣΗ μας και τον αφανισμό του κλάδου των Παραγωγών. Όλοι οι Παραγωγοί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται. Το πρόβλημα της ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ μας.

Θεσμικά πρέπει όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να συμμετέχουμε στην καθολική απεργία για να φωνάξουμε δυνατά τα δίκαια αιτήματα μας.

Οι αγώνες δικαιώνονται στο πεζοδρόμιο και όχι στον καναπέ του σπιτιού μας.

Εάν περάσει η τρελή φορολόγηση μας σημαίνει ουσιαστικά αφανισμό των Παραγωγών των Λαϊκών Αγορών.

Δεν θα μπορούμε πια, να καλλιεργούμε τα χωράφια μας.

Δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.


Γι αυτό όλοι, μα όλοι οι Παραγωγοί, πρέπει να είμαστε την Τετάρτη στην Καμάρα για να βροντοφωνάξουμε:

•    ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ
•    ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 26% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ
•    ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΠΟΡΟΙ
•    ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 55%

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

•    ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
•    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
•    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
•    ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
•    ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
•    ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
•    ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 09:00πμ Η ΩΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ -26-02-2014- ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ.     ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με τις επερχόμενες αλλαγές στο φορολογικό των Αγροτών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 157        ΤΗΛ:2310303585 FAX:2310303875

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.         http://www.laikes-agores.grΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ

ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298

E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,


Όπως έχετε ενημερωθεί από προγενέστερες ανακοινώσεις αλλά και από τα ΜΜΕ επέρχονται μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό των Αγροτών.
Ως υπεύθυνοι συνδικαλιστικοί φορείς πραγματοποιήσαμε εγκαίρως επισκέψεις στην Αθήνα στις 16 και 17/1/2014 στο Υπουργείο Οικονομικών-Ανάπτυξης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβέρνησης, έτσι ώστε να θέσουμε τις απόψεις μας για το νέο φορολογικό καθεστώς.


Επειδή έως την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο παρά μόνο η ΠΟΛ 1281 που ανάφερε ότι όλοι οι Αγρότες εντάσσονται σε βιβλία εσόδων-εξόδων και κατόπιν στις 02/01/2014 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών όπου δινόταν παράταση για τα βιβλία εσόδων-εξόδων έως 28/02/2014 για τις απαιτούμενες αλλαγές στις Εφορίες και έως 31/03/2014 για τις δηλώσεις απογραφής προϊόντων-παγίων. Επίσης, εδώ σας επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών καταργούσε και τα Δελτία Αποστολής. Την συγκεκριμένη ημέρα μας γίνεται γνωστή η νέα ΠΟΛ 1024 (ήμασταν οι πρώτοι που μας δόθηκε απευθείας) όπου αναφέρονται τα εξής:
«Σημειώνεται ότι η διάθεση, από τους αγρότες, των προϊόντων τους, στις Λαϊκές Αγορές θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα, από εκείνη της διάθεσης αυτών από το χωράφι τους, πλανοδίως, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Λαϊκών Αγορών».


Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θέλει τους Παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών να τους εντάξει σε ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ και μάλιστα για τη δραστηριότητα στη Λαϊκή Αγορά με πολύ μεγάλο ποσοστό (φορολόγησης).


ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΟΙ.


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,


Είμαστε κάθετοι αντίθετοι με τα νέα φορολογικά και διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για τα εξής:ΛΕΜΕ ΟΧΙ:


•    ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


•    ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ


•    ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


•    ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ.

                                         

  ΖΗΤΟΥΜΕ:•    ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΕΩΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


•    ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ


•    ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ


•    ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ


•    ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ


•    ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ.


Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,


Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, ζητούμε την δίκαιη φορολόγηση μας και ΟΧΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΑΣ.


ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΩΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ.
                                                     

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                        ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ
E-mail Εκτύπωση PDF

Νέο πρόγραμμα της υπαλλήλου Γεωργίας Λαζαρίδου που ισχύει από 1/1/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ΄΄Η ΠΡΟΟΔΟΣ΄΄
ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298
E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι Παραγωγοί,


Σας ενημερώνουμε για το νέο πρόγραμμα της υπαλλήλου Γεωργίας Λαζαρίδου- που ισχύει από 1/1/2014-προκειμένου να εξυπηρετεί όλους τους Παραγωγούς, θα προσέρχεται στις Λαϊκές Αγορές Ανατολικά την 1η και 3η εβδομάδα του μήνα και Δυτικά την 2η και 4η.


ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΔΥΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Γ.ΑΓΓΕΛΟΥ-Κ.ΤΟΥΜΠΑ-ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ:

ΝΕΑΠΟΛΗ-Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ:

Ν.ΚΡΗΝΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΟΡΜΥΛΙΑΣ Κ.ΒΟΓΑ-ΜΑΛΑΚΟΠΗ

ΤΡΙΤΗ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΟΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-Κ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ζ.ΠΗΓΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ:

ΣΟΛΩΝΟΣ-Α.ΤΟΥΜΠΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ:

ΦΛΕΜΙΝΓΚ-ΣΥΚΙΕΣ-Π.ΜΕΛΑ

ΠΕΜΠΤΗ:

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΚΑΝΑΡΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ:

ΠΟΛΙΧΝΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ-ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

ΜΕΤΕΩΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΥΟΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΠΑΥΣΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΕΥΟΣΜΟΣ-ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ-ΝΕΑΠΟΛΗΓια το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


E-mail Εκτύπωση PDF

Νέο φορολογικό καθεστώς από 01.01.2014 για όλους τους παραγωγούς της χώρας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ΄΄Η ΠΡΟΟΔΟΣ΄΄
ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298
E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες Παραγωγοί,

Σας ενημερώνουμε τα εξής,


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ


Νέο φορολογικό καθεστώς ισχύει από 1-1-2014 σε όλους τους Παραγωγούς της χώρας.
Εντάσσονται όλοι οι Παραγωγοί σε καθεστώς βιβλίων (δηλ. έσοδα-έξοδα) και σύμφωνα με τον νόμο 4110/13 άρθρο 9 παρ. γ΄ το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ειδικά για το οικονομικό έτος 2014(χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων.


ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ με απόφαση στις 30 Δεκεμβρίου 2013 (Πολ1281) για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι παραγωγοί που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 41 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν2859/2000) όπως ισχύει οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους κατά την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ έσοδα κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός των ανωτέρων κριτηρίων εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις Κ.Φ.ΑΣ και οι εν λόγω παραγωγοί εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.


Με νέο Δελτίο του Υπουργείου Οικονομικών την Πέμπτη 2-1-2014, αναφέρονται τα εξής:

•    Η πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων)
•    Η πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.
•    Η κατάργηση της έκδοσης Δελτίου Αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, όπως αυτή εξειδικεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων .
Επίσης έως σήμερα δεν έχει αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών εάν καταργείται ή θεωρείται το ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προϊόντων.
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο ζητώντας το με διευκρινιστική απόφαση (ΠΟΛ) του τι μέλλει γενέσθαι με το ειδικό στοιχείο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Με απόφαση του Διοικητή ΟΓΑ, Ξενοφώντα Βεργίδη, παρατείνεται έως 28/02/2014 η διάρκεια ισχύος των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού των οποίων τα βιβλιάρια λήγουν στις 31/12/2013.
Πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς που θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ-ΟΠΑΔ-ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ) θα έχουν από 1η Ιανουαρίου 2014 οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.
Σας ενημερώνουμε ότι καταργείται το ατομικό συνταγολόγιο και η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν προμηθευτεί οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Κατά την επίσκεψη στο γιατρό οι ασφαλισμένοι είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας ασφαλιστικά ενήμερο.Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση αναφορικά με τους παραγωγούς που πωλούν μεταποιημένα προϊόντα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ΄΄Η ΠΡΟΟΔΟΣ΄΄
ΦΑΙΑΚΩΝ 41-43 – Κ.ΤΟΥΜΠΑ
ΤΗΛ:2310951154 FAX:2310944298
E-MAIL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.laikes-proodos.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες Παραγωγοί,

Κατόπιν ενημέρωσης από την Ομοσπονδία Παραγωγών και σύμφωνα με τον νέο Νόμο Υγειονομικής Διάταξης 96967 ΦΕΚ  2718 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ όσοι Παραγωγοί πωλούν μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια πιστοποίησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ

Παρακαλούμε τους παραγωγούς να δηλώσουν το όνομα τους, είτε στην Υπάλληλο Γεωργία Λαζαρίδου είτε στα γραφεία του Σωματείου τις εργάσιμες μέρες και ώρες, έτσι ώστε το Σωματείο να αποστείλει την λίστα ονομάτων στην Ομοσπονδία Παραγωγών.   Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Σελίδα 1 από 6